KHUYỄN MÃI SỚM 2018

KHUYỄN MÃI SỚM 2018
Hiệu lực: ngày 1 tháng 10 – ngày 22 tháng 12 năm 2018

Đặt 90 ngày trước ngày đến, được giảm 15% so với mức giá hiện tại
Đặt 60 ngày trước ngày đến, được giảm 10% so với mức giá hiện tại
Đặt 30 ngày trước ngày đến, được giảm 5% so với mức giá hiện tại

Điều khoản và điều kiện:
Ưu đãi đặc biệt này chỉ áp dụng cho phòng và bữa sáng.
Ưu đãi này không được tích luỹ và có thể trao đổi với nhau và bất kỳ chương trình khuyến mãi khác
Ưu đãi này không áp dụng cho giường phụ.
Hạn chế phòng sẵn có và khi xác nhận.
* Chính sách thanh toán: Tổng giá của đặt phòng sẽ phải thanh toán ít nhất 30 ngày trước ngày đến.
* Hủy bỏ chính sách: Nếu không đến hoặc hủy bỏ trong vòng 30 ngày trước ngày đến sẽ được tính 100% tổng doanh thu.